Czy rodzicom zastępczym przysługuje urlop?

Tak, podobnie jak w każdej innej stałej pracy. Rodzice mogą zdecydować się na wyjazd razem z dziećmi.

Jeśli jednak chcą odpocząć od rodzicielskich obowiązków, ich zadania przejmie na czas urlopu (do 30 dni rocznie) rodzina pomocowa, czyli inna zaprzyjaźniona rodzina zastępcza lub taka, która również skończyła specjalny kurs, ale nie zdecydowała się na przyjęcie do siebie dzieci na stałe i gości je jedynie okazjonalnie.

Często rodzinę pomocową zakładają krewni lub przyjaciele rodziców zastępczych, by wyręczyć ich w opiece nad dziećmi właśnie podczas urlopu lub w sytuacjach nagłych, takich jak pobyt w szpitalu.

Zobacz również:

W jakim wieku dzieci opuszczają rodzinę zastępczą?

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Najlepszym rozwiązaniem dla dziecka jest jego powrót do rodziny biologicznej. Staramy się wspierać... więcej

Czy rodzina zastępcza musi kontaktować się z rodzicami biologicznymi dzieci?

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Wiele osób obawia się spotkań z rodzinami biologicznymi, zwłaszcza z tymi, które nadużywają... więcej

Czy rodzeństwa są rozdzielane?

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Staramy się nie rozdzielać rodzeństw, żeby nie sprawiać dzieciom dodatkowego bólu. Zależy nam, by... więcej

Czy rodzina zastępcza uczestniczy w przydzielaniu dzieci?

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Rodzice zastępczy mogą zasugerować, jakie dzieci chcieliby przyjąć, a zwłaszcza określić ich wiek i... więcej

Jakie dzieci mieszkają w domach dziecka?

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Wbrew pozorom mieszkańcy domów dziecka zwykle mają żyjących rodziców. Tyle że takich, którzy albo... więcej

Facebook