Rodzina jest dla dzieci

Ważne zmiany dla mieszkańców Łodzi pomagających obywatelom Ukrainy

Najpóźniej do końca bieżącego miesiąca, czyli do 31 lipca 2022 r. jest czas na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku zapewnieniem zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelowi/obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę/dzień w sytuacji, kiedy ostatni dzień takiego udzielanego wsparcia miał miejsce do dnia 1 lipca br. włącznie. To tylko jedna z modyfikacji, które wprowadziła ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowelizacja weszła w życie w dniu 1 lipca br. Wspomniane wnioski mieszkańcy Łodzi (osoby fizyczne oraz inne podmioty), które zapewniają - na własny koszt - zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski legalnie po 24 lutego br., mogą składać w placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Zgodnie z nowymi, obecnie obowiązującymi przepisami, jeśli ktoś zapewniał zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy np. do 15 maja br. albo do 10 czerwca br. i do dzisiaj nie złożył jeszcze odpowiedniego wniosku o wypłatę przysługującego świadczenia, to ma na to czas wyłącznie do końca lipca br. Kiedy nie zrobi tego w tym terminie i będzie chciał złożyć stosowny wniosek np. w sierpniu albo we wrześniu, to taki wniosek nie będzie mógł być w ogóle rozpatrzony.

Wprowadzone obecnie zmiany przepisów dotyczą także osób, które nadal (czyli po 1 lipca br.) udzielają wsparcia obywatelom Ukrainy w postaci zakwaterowania i wyżywienia (wypłata świadczenia przysługuje w dalszym ciągu za okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Polski). Tego typu osoby mają z kolei maksymalnie miesiąc na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia od ostatniego dnia, w którym taka pomoc będzie udzielana. W sytuacji, kiedy ktoś gościł u siebie obywateli Ukrainy np. do 10 lipca, to czas na złożenie stosownego wniosku ma wyłącznie do 10 sierpnia – jeśli zrobi to w terminie późniejszym, wypłata świadczenia nie będzie mu przysługiwała.

Kolejną nowością jest możliwość złożenia w najbliższym czasie wniosku o wypłatę wspomnianego świadczenia przez osoby, firmy i instytucje goszczące u siebie przed 30 kwietnia br. obywateli Ukrainy bez numeru PESEL (we wnioskach składanych od dnia 30 kwietnia br. podanie numeru PESEL obywatela Ukrainy, któremu zapewnia się zakwaterowanie i wyżywienie, jest obowiązkowe). Tego typu wnioski można składać maksymalnie do piątku 15 lipca 2022 r. Mogą one obejmować jedynie okres wsparcia sprzed 30 kwietnia br. Takie wnioski są przyjmowane wyłącznie na formularzu zgodnym z wcześniejszym, pierwszym obowiązującym wzorem, czyli tym sprzed 30 kwietnia br. Ta modyfikacja to możliwość ubiegania się o wypłatę świadczenia dla wszystkich tych, którzy udzielali wsparcia w postaci zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w pierwszych tygodniach wojny, zanim osoby te otrzymały numer PESEL (część uchodźców z Ukrainy nie ubiegała się w ogóle o nadanie numeru PESEL, ponieważ albo wyjeżdżała przez Polskę do innych krajów albo wracała w międzyczasie na Ukrainę). Niektóre z osób pomagających obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL nie złożyły odpowiedniego wniosku przed poprzednią zmianą przepisów, która miała miejsce pod koniec kwietnia br. Teraz mają taką możliwość.

Formularze obu wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku zapewnieniem zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelowi/obywatelom Ukrainy (tego obowiązującego do 30 kwietnia br. i tego obowiązującego po 30 kwietnia br.) są dostępne na stronie internetowej łódzkiego MOPS (www.mops.lodz.pl) oraz w placówkach MOPS w Łodzi (w wersji papierowej).

Obecnie wspomniane wnioski można składać w następujących lokalizacjach:

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi (główna siedziba), ul. Kilińskiego 102/102a; tel. (42) 685 43 62 oraz (42) 685 43 63
  2. I Wydział Pracy Środowiskowej (dla Bałut oraz części Polesia), ul. Kutrzeby 16; tel. (42) 207 14 50
  3. II Wydział Pracy Środowiskowej (dla Śródmieścia oraz Widzewa), ul. Grota-Roweckiego 30; tel. (42) 677 15 50
  4. III Wydział Pracy Środowiskowej (dla Górnej i części Polesia), ul. Będzińska 5; tel. (42) 684 44 81

Wszystkie wskazane lokalizacje są dostępne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17. W każdej z czterech powyższych lokalizacji jest dodatkowo wystawiona urna, do której można także wrzucić dokumenty (w godzinach pracy wymienionych wyżej placówek). Zainteresowanych zachęcamy także do skorzystania z platformy ePUAP, za pośrednictwem której można składać również wnioski.

Szczegółowe informacje na temat składanych wniosków w związku z pomocą obywatelom Ukrainy można uzyskać również pod numerem telefonu: (42) 685 43 50 oraz adresem mailowym: ukraina@mops.lodz.pl. Telefon jest dostępny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17.

Do tej pory w łódzkim MOPS złożono nieco ponad 8,7 tys. wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z zapewnieniem zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelowi/obywatelom Ukrainy. Wśród wszystkich wniosków jest w sumie 295 złożonych przez firmy/instytucje działające na terenie Łodzi. Na ten moment zrealizowano ponad 5,3 tys. złożonych wniosków, na podstawie których wypłacono świadczenia na łączną kwotę ponad 27,8 mln zł.

Powiązane pliki

Zobacz również:

Zbiórka odzieży dla łodzian w potrzebie

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Grupa sześciu streetworkerów pracujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi i zajmujących... więcej

 -  fot. UMŁ

Łódzcy seniorzy testują nowe technologie

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Inteligentny dozownik tabletek, kamizelka wyposażona w specjalne sensory, dzięki którym jest w... więcej

 -  https://www.pexels.com

Bezpłatne, ciepłe posiłki dla uczniów i przedszkolaków

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Łódzcy rodzice, którzy chcieliby, by ich dzieci korzystały z bezpłatnych, ciepłych posiłków w... więcej

 -  fot. UMŁ

Plecaki z wyprawką szkolną dla najmłodszych, potrzebujących łodzian

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Prawie 300 plecaków wraz z wyprawką szkolną przekazała Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w... więcej

 -  https://www.pexels.com

Wsparcie dla uczących się osób z niepełnosprawnością

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Od czwartku 1 września br. osoby z niepełnosprawnością zdobywające wykształcenie na poziomie wyższym... więcej

Facebook