W jakim wieku dzieci opuszczają rodzinę zastępczą?

Najlepszym rozwiązaniem dla dziecka jest jego powrót do rodziny biologicznej. Staramy się wspierać rodziców, którym zostały odebrane dzieci, by dzięki współpracy pokonali życiowy kryzys i podjęli walkę o ich odzyskanie.

Rodzin, którym się to udaje, wciąż jednak jest niewiele.

Jeśli dziecko nie wróci do mamy i taty, a rodzice zostaną pozbawieni praw rodzicielskich, ma szansę zostać skierowane do adopcji. Jeśli jednak - z powodu nieuregulowanej sytuacji prawnej - nie może liczyć na adopcję, to ma prawo mieszkać w rodzinie zastępczej do 18. roku życia, a w sytuacji gdy obie strony (czyli rodzice i dziecko) wyrażą na to zgodę - do momentu ukończenia 25 lat (warunkiem jest kontynuowanie nauki).

Zobacz również:

Czy rodzicom zastępczym przysługuje urlop?

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Tak, podobnie jak w każdej innej stałej pracy. Rodzice mogą zdecydować się na wyjazd razem z... więcej

Czy rodzina zastępcza musi kontaktować się z rodzicami biologicznymi dzieci?

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Wiele osób obawia się spotkań z rodzinami biologicznymi, zwłaszcza z tymi, które nadużywają... więcej

Czy rodzeństwa są rozdzielane?

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Staramy się nie rozdzielać rodzeństw, żeby nie sprawiać dzieciom dodatkowego bólu. Zależy nam, by... więcej

Czy rodzina zastępcza uczestniczy w przydzielaniu dzieci?

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Rodzice zastępczy mogą zasugerować, jakie dzieci chcieliby przyjąć, a zwłaszcza określić ich wiek i... więcej

Jakie dzieci mieszkają w domach dziecka?

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Wbrew pozorom mieszkańcy domów dziecka zwykle mają żyjących rodziców. Tyle że takich, którzy albo... więcej

Facebook