Dlaczego rodziny zastępcze, a nie domy dziecka?

Duże, instytucjonalne domy dziecka miały sens, gdy społeczeństwa zmagały się z problemem ogromnej liczby dzieci osieroconych podczas wojny. Już dawno nadszedł jednak czas, byśmy przestali opierać się na niekorzystnych i nieefektywnych formach opieki nad dziećmi. Dobrze rozwinięte społeczeństwo powinno zadbać, by każde dziecko miało szansę wychowywać się w rodzinie.

Badania i statystyki wyraźnie wskazują, że jej brak ma ogromny wpływ na dorosłe życie. Domom dziecka daleko od tego, czym jest rodzina. Nawet te najlepsze nie są systemowo dobre dla dzieci. Najważniejszym powodem są relacje.

Połączenia komórek w mózgu tworzą się u dzieci podczas relacji z innymi ludźmi. Ważne, by były one bliskie, a takich w domach dziecka nie ma. Wychowawcy nie mogą zastąpić rodziny. Mimo że się starają, to w sferze relacji uczynić mogą niewiele. Atmosfera życia w internacie, jak na koloniach, nie sprzyja tworzeniu bliskości i zaufania, jakie łączą dzieci z rodzicami. Młodzi ludzie chcą czuć, że są bardzo ważni dla dorosłych, którzy się nimi zajmują. W pieczy instytucjonalnej trudno mieć takie poczucie, bo wychowawcy przychodzą tam do pracy, a nie mieszkają z dziećmi na stałe. Stąd wynikają problemy emocjonalne i społeczne. Wyleczyć może je tylko rodzina i bliski kontakt z drugim człowiekiem, a taki pojawia się w rodzinie.

Tego, jak wygląda prawdziwa rodzina, nie da nauczyć się w domach dziecka. Dlatego ponad połowa wychowanków nie potrafi się skutecznie usamodzielnić. Co więcej, część z nich nie radzi sobie w dorosłym życiu z własnym dziećmi i one również trafiają pod opiekę instytucji. W łódzkich domach dziecka wiele jest podopiecznych, których rodzice też się tam wychowywali.

Dobrze radząca sobie rodzina jest o wiele lepsza niż najlepiej nawet funkcjonujący instytucjonalny dom dziecka.

Zobacz również:

Czy rodzicom zastępczym przysługuje urlop?

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Tak, podobnie jak w każdej innej stałej pracy. Rodzice mogą zdecydować się na wyjazd razem z... więcej

W jakim wieku dzieci opuszczają rodzinę zastępczą?

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Najlepszym rozwiązaniem dla dziecka jest jego powrót do rodziny biologicznej. Staramy się wspierać... więcej

Czy rodzina zastępcza musi kontaktować się z rodzicami biologicznymi dzieci?

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Wiele osób obawia się spotkań z rodzinami biologicznymi, zwłaszcza z tymi, które nadużywają... więcej

Czy rodzeństwa są rozdzielane?

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Staramy się nie rozdzielać rodzeństw, żeby nie sprawiać dzieciom dodatkowego bólu. Zależy nam, by... więcej

Czy rodzina zastępcza uczestniczy w przydzielaniu dzieci?

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Rodzice zastępczy mogą zasugerować, jakie dzieci chcieliby przyjąć, a zwłaszcza określić ich wiek i... więcej

Facebook