Czy rodzina zastępcza uczestniczy w przydzielaniu dzieci?

Rodzice zastępczy mogą zasugerować, jakie dzieci chcieliby przyjąć, a zwłaszcza określić ich wiek i płeć. Bardzo często ich prośby wynikają z warunków lokalowych. Jeśli np. mieszkają już u nich dwie dziewczynki i w tym samym pokoju jest jeszcze miejsce dla dwojga kolejnych dzieci, to urzędnicy raczej nie skierują tam chłopców.

Po wstępnych rozmowach z rodziną pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają dokumenty wybranych dzieci współgrające z sugestiami nowej rodziny.

Etapem końcowym są spotkania z podopiecznymi domów dziecka i sprawdzenie, czy rodzice zastępczy dogadują się z konkretnymi dziećmi i budują z nimi pozytywne relacje. Może się zdarzyć, że z jakichś powodów nastoletnie dziecko nie zechce zamieszkać z rodziną.

Albo też sytuacja odwrotna - to rodzice zastępczy przyznają, że z danym chłopcem czy dziewczynką nie potrafią nawiązać porozumienia. Wówczas warto szukać dalej, bo zmuszanie którejkolwiek ze stron nie wróży sukcesu.

Nieco inaczej wygląda to w pogotowiach rodzinnych, do których dzieci przywożone są bezpośrednio z interwencji i przebywają tam jedynie przez kilka miesięcy. Rodzice prowadzący pogotowie mają dużo mniejszy wpływ na to, jakie dzieci zostaną do nich skierowane. Ale wiedzą też, że ich rola jest inna niż w rodzinach długoterminowych.

Zobacz również:

Czy rodzicom zastępczym przysługuje urlop?

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Tak, podobnie jak w każdej innej stałej pracy. Rodzice mogą zdecydować się na wyjazd razem z... więcej

W jakim wieku dzieci opuszczają rodzinę zastępczą?

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Najlepszym rozwiązaniem dla dziecka jest jego powrót do rodziny biologicznej. Staramy się wspierać... więcej

Czy rodzina zastępcza musi kontaktować się z rodzicami biologicznymi dzieci?

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Wiele osób obawia się spotkań z rodzinami biologicznymi, zwłaszcza z tymi, które nadużywają... więcej

Czy rodzeństwa są rozdzielane?

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Staramy się nie rozdzielać rodzeństw, żeby nie sprawiać dzieciom dodatkowego bólu. Zależy nam, by... więcej

Jakie dzieci mieszkają w domach dziecka?

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Wbrew pozorom mieszkańcy domów dziecka zwykle mają żyjących rodziców. Tyle że takich, którzy albo... więcej

Facebook