Prawie 3 mln zł dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami

Nadmorskie miejscowości wybierają w tym roku najczęściej na turnusy rehabilitacyjne osoby z niepełnosprawnościami mieszkające w Łodzi i ubiegające się o dofinansowanie takiego wyjazdu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Tak wynika ze złożonych do tej pory wniosków, które są rozpatrywane przez specjalny zespół powołany w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Turnusy rehabilitacyjne -  fot. CC0
W czasie obecnej pandemii koronawirusa, turnusy rehabilitacyjne można organizować ponownie od 15 maja br. , fot. CC0

W sumie ze środków PFRON na turnusy rehabilitacyjne są przeznaczone w tym roku prawie 2 mln 850 tys. zł. Rozdysponowano do tej pory prawie 70 procent wspomnianej kwoty, czyli nieco ponad 1,9 mln zł. Zainteresowani mogą nadal składać wnioski w tej sprawie. Na ten moment zostało złożonych dokładnie 1.410 takich wniosków, w tym 1.141 to te dotyczące osób dorosłych, a niemal 270 to te dotyczące dzieci. Dofinansowanie otrzymały 1.122 osoby.

- Wszystkie wnioski, które wpłynęły do nas do początku czerwca tego roku i nie mają braków formalnych oraz spełniają wszystkie przewidziane w przepisach kryteria, zostały rozpatrzone pozytywnie – mówi Barbara Polasińska, kierowniczka Wydziału ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w MOPS w Łodzi.

Wnioski można składać nadal na trzy sposoby: elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW, czyli Systemu Obsługi Wsparcia (https://portal-sow.pfron.org.pl) - dostęp do tej platformy jest bezpłatny; wrzucając do skrzynki podawczej wystawionej na parterze budynku w głównej siedzibie MOPS przy ul. Kilińskiego 102/102a, jak również pocztą – wysyłając na adres wspomnianej, głównej siedziby MOPS. Wnioski można pobrać w głównej siedzibie MOPS przy ul. Kilińskiego 102/102a albo wydrukować ze strony internetowej (www.mops.lodz.pl).

O dofinansowanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami i ich asystentów w turnusach rehabilitacyjnych może ubiegać się każdy mieszkaniec Łodzi legitymujący się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym), aktualnym orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia. Wniosek można składać co roku. Łodzianie ubiegający się o dofinansowanie ze środków PFRON wybierają najczęściej turnusy dwutygodniowe (jest to jednocześnie najkrótszy, przewidziany w przepisach czas trwania takiego pobytu). Niepełnosprawni łodzianie oraz ich asystenci zainteresowani otrzymaniem dofinansowania do rehabilitacyjnego pobytu sami wybierają jego organizatora oraz ośrodek, w którym będzie się on odbywał i wskazują tę informację w składanym wniosku.

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności oraz sytuacji życiowej wnioskującego. Każdy złożony wniosek i sytuacja każdego niepełnosprawnego rozpatrywana jest indywidualnie.

W czasie obecnej pandemii koronawirusa, turnusy rehabilitacyjne można organizować ponownie od 15 maja br. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów, warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu wykonany nie wcześniej niż cztery dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19. Dotyczy to również asystenta uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę z niepełnosprawnością na turnus rehabilitacyjny.

Zobacz również:

Bezpłatne, ciepłe posiłki dla uczniów i przedszkolaków

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Łódzcy rodzice, którzy chcieliby, by ich dzieci korzystały z bezpłatnych, ciepłych posiłków w... więcej

Łódzkie święto swinga

Łódzkie święto swinga przez cały weekend!

Zuzanna Bociąga / ŁCW

Retro samochody, muzyka dixielandowa i stylizacje tancerzy przeniosą łodzian do Ameryki lat 30. więcej

SZUKAMY NOWYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH NAWET PODCZAS URODZINOWYCH IMPREZ!

Rodzina Jest Dla Dzieci

Przyjęcie było huczne, jak przystało na 598. urodziny. Łódź zaprosiła do wspólnego świętowania... więcej

Część zadań (m.in. nowy dach i hydraulika) jest wykonywana przez profesjonalne ekipy remontowe, a pozostałą część wykonują samodzielnie bezdomni, którzy do tej pory korzystali ze schroniska na Stokach.  -  fot. UMŁ

Najstarsze schronisko dla bezdomnych w remoncie

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Całkowicie nowy dach już jest, przenoszone (z piwnicy na parter) i dostosowywane do potrzeb osób z... więcej

Na pomoc w formie usług opiekuńczych w łódzkim MOPS jest zarezerwowana w tym roku kwota nieco ponad 14,5 mln zł.  -  fot. UMŁ

Opiekunowie pomogą w codziennych obowiązkach

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Przygotowywanie posiłków oraz ich podawanie, pomoc w zakupach, pranie, prasowanie, drobne porządki w... więcej

Facebook