Rodzina jest dla dzieci

Nowa świetlica dla dzieci i młodzieży na Księżym Młynie

Sala multimedialna (zwana także salą wyciszenia m.in. z projektorem multimedialnym na wyposażeniu), sala zabaw (edukacyjna), pomieszczenie do cichej nauki (m.in. z drukarką i dostępem do internetu), sala wspólnych rozmów (wspólnego przebywania), a także kuchnia i szatnia… Wszystkie te sześć pomieszczeń składa się na nową świetlicę przeznaczoną dla dzieci i młodzieży ulokowaną w jednej ze zrewitalizowanych famuł na Księżym Młynie i prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódź-Polesie. Nowa placówka zajmuje w sumie prawie 140 mkw. na parterze budynku pod numerem „1”, który został kompleksowo odnowiony kosztem 3,3 mln zł (w tym 1.882.000 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej).

 -  fot. UMŁ

Świetlica na Księżym Młynie jest jedną z 27 placówek wsparcia dziennego (w formie opiekuńczej oraz opiekuńczo-specjalistycznej), które na zlecenie Miasta Łódź funkcjonują na terenie całego miasta i są nadzorowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Oferują w sumie 880 miejsc dla łódzkich dzieci i młodzieży, z których można korzystać przez cały rok.

- Świetlicę przy ul. Księży Młyn 1 prowadziliśmy w tej lokalizacji także przed remontem budynku - mówi Sylwia Trzeciak, dyrektor oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódź-Polesie. – W trakcie trwających około roku prac cały czas działaliśmy, ale wówczas w formule zdalnej. Niezmiernie cieszymy się, że mogliśmy wrócić do funkcjonowania stacjonarnego, w zabytkowych, ale jednak zupełnie nowych wnętrzach.

Wyposażenie nowej placówki zostało sfinansowane przez firmę Bobst Polska, z którą Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódź-Polesie współpracuje już od dłuższego czasu. Ze świetlicy na Księżym Młynie mogą korzystać zarówno starsze (w wieku od 7 do 17 lat), jak i młodsze (w wieku od 3 do 6 lat) dzieci. Placówka ta jest jedną z dwóch funkcjonujących na zlecenie Miasta Łódź, w których działa grupa dla dzieci w wieku przedszkolnym. Pobyt w świetlicy na Księżym Młynie, podobnie jak w przypadku 26 pozostałych tego typu placówek, jest całkowicie bezpłatny. Jedynym warunkiem, by dziecko mogło uczęszczać na zajęcia organizowane w świetlicach jest wolne miejsce w danej lokalizacji oraz akceptacja postanowień regulaminu, który posiada każda placówka, przez rodzica (opiekuna prawnego) dziecka.

W ciągu trwającego roku szkolnego mali łodzianie korzystający na co dzień ze świetlic (także tej na Księżym Młynie) mogą liczyć m.in. na wsparcie w nauce, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia kulturalne, plastyczne, muzyczne i sportowe, wspólną zabawę, posiłek a także (w przypadku placówek opiekuńczo-specjalistycznych) na zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne. W trakcie rozpoczynających się lada moment tegorocznych wakacji korzystający ze świetlic będą mogli liczyć na więcej zabawy i rozrywki niż podczas roku szkolnego.

- Podczas wakacji większość świetlic zmienia godziny funkcjonowania z popołudniowych na przedpołudniowe, które zdecydowanie bardziej sprawdzają się w letnim czasie, kiedy rano nie trzeba iść do szkoły - mówi Piotr Kowalski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ds. programów społecznych i osób z niepełnosprawnościami. – Dla dzieci i młodzieży korzystających z tego typu placówek są organizowane m.in. zabawy na świeżym powietrzu, spacery po okolicy, gry terenowe, zwiedzanie Łodzi, wspólne, grupowe wyjścia do różnych obiektów np. sportowych i kulturalnych na terenie miasta, jak również szereg innych, różnorodnych zajęć. W sierpniu z kolei w części świetlic będą odbywały się korepetycje dla dzieci i młodzieży mających przed sobą poprawkowe egzaminy.

Na ten moment we wszystkich 27 świetlicach działających na zlecenie Miasta Łódź jest wolnych około 80 miejsc. By skorzystać z placówek, wystarczy skontaktować się bezpośrednio z daną placówką. Wykaz wszystkich lokalizacji – wraz z dokładnymi adresami i numerami telefonów – znajduje się na stronie internetowej łódzkiego MOPS (www.mops.lodz.pl).

Na funkcjonowanie 27 placówek wsparcia dziennego (w formie opiekuńczej oraz opiekuńczo-specjalistycznej) Miasto Łódź przekaże w tym roku dotacje o łącznej wysokości ponad 1,8 mln zł. Dodatkowo 15 z 27 placówek uczestniczących w realizacji projektu dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Nasze świetlice” otrzymało w bieżącym roku dofinansowanie w wysokości 617.095 zł.


Projekt pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 zawartej w dniu 28 września 2018 roku.

Projekt pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/20 zawartej w dniu 26 maja 2021 roku.

Projekty są realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Powiązane pliki

Zobacz również:

Projekty budżetu obywatelskiego 2023/2024 dotyczące zadań realizowanych przez MOPS w Łodzi

Rzecznik prasowy MOPS w Łodzi

W poniedziałek 2 października rozpoczęło się głosowanie w ramach jedenastej edycji Łódzkiego Budżetu... więcej

„Jesienna Senioriada” na osiedlu Zdrowie-Mania

Rzecznik prasowy MOPS w Łodzi

Poszukiwania przygotowanych i ukrytych wcześniej w ogrodzie papierowych, jesiennych liści (każdy z... więcej

Punkt Pracy Socjalnej przy ul. Tramwajowej zmienił lokalizację

Rzecznik prasowy MOPS w Łodzi

Funkcjonujący w ramach II Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi... więcej

school dining room -  https://www.envato.com/

Bezpłatne, ciepłe posiłki dla uczniów i przedszkolaków

Rzecznik prasowy MOPS w Łodzi

Łódzcy rodzice, którzy chcieliby, by ich dzieci korzystały z bezpłatnych, ciepłych posiłków w... więcej

Facebook