Rodzina jest dla dzieci

Można nadal ubiegać się o dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacja barier w komunikowaniu się, a także zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – na uzyskanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w tych zakresach jest jeszcze nadal szansa w tym roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi. Do rozdysponowania na wszystkie trzy wspomniane dziedziny pozostało nieco ponad 4,3 mln zł. Warto więc złożyć stosowny wniosek.

 -  fot. UMŁ

Największa pula pozostających wciąż do dyspozycji funduszy dotyczy dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. W tym przypadku do podziału jest nadal nieco ponad 3,1 mln zł. Dzięki tym środkom można zakupić m.in. materace przeciwodleżynowe, balkoniki, białe laski dla osób niewidomych, kule łokciowe, obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie (manualne i elektryczne), foteliki dla dzieci, urządzenia pionizujące, jak również protezy oka, szkła korekcyjne czy aparaty słuchowe. Z tego rodzaju wsparcia skorzystało już w tym roku dokładnie 1.531 łodzian na łączną kwotę prawie 1,9 mln zł.

Środki z drugiej co do wielkości puli pozostałej nadal do rozdysponowania (nieco ponad 650 tys. zł) dotyczą z kolei dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Do tej pory z tej formy pomocy skorzystało w 2021 r. 131 mieszkańców Łodzi, którzy w sumie uzyskali wsparcie w wysokości ponad 340 tys. zł. Dzięki temu rodzajowi dofinansowania zainteresowane osoby z niepełnosprawnościami mogą sfinansować zakup – zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami – m.in. specjalnych łóżek rehabilitacyjnych, koncentratorów tlenu (urządzeń umożliwiających prowadzenie tlenoterapii), rowerów stacjonarnych i rękawów przeciw obrzękom.

Kwota nieco ponad pół miliona pozostaje również do zagospodarowania jako dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami. Z tego rodzaju wsparcia skorzystało już w tym roku 256 osób na łączną sumę ponad 470 tys. zł. Dzięki pozyskanym środkom finansowym osoby te będą mogły zakupić m.in. laptopy, telefony komórkowe (udźwiękowione przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących), tablety, odtwarzacze książek (czytaki), lupy elektroniczne, mówiące ciśnieniomierze oraz pulsoksymetry.

- To ostatni moment, by składać wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz likwidacji barier w komunikowaniu się - mówi Piotr Kowalski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ds. programów społecznych i osób z niepełnosprawnościami. – Jeśli nie będzie chętnych na tego typu wsparcie, zawnioskujemy o zmianę przeznaczenia pozostających do rozdysponowania środków, np. na  likwidację barier architektonicznych, czyli utrudnień w budynku, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom z niepełnosprawnościami swobodne przemieszczanie się. W tym ostatnim przypadku zaplanowane na ten roku fundusze już się skończyły, a zgłoszenia nadal do nas wpływają.

Wnioski można składać na trzy sposoby: elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW, czyli Systemu Obsługi Wsparcia (https://portal-sow.pfron.org.pl) - dostęp do tej platformy jest bezpłatny; osobiście w głównej siedzibie MOPS przy ul. Kilińskiego 102/102a (dedykowane stanowiska obsługi znajdują się na parterze budynku), jak również pocztą – wysyłając na adres wspomnianej, głównej siedziby MOPS. Wnioski można pobrać w głównej siedzibie MOPS przy ul. Kilińskiego 102/102a albo wydrukować ze strony internetowej (www.mops.lodz.pl). Wszelkie szczegółowe informacje na temat dofinansowań ze środków PFRON można uzyskać w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, pod numerem telefonu: (42) 685 43 54 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17).

O wszystkie wymienione dofinansowania może ubiegać się każdy mieszkaniec Łodzi legitymujący się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym), aktualnym orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

*****

W ramach dofinansowań ze środków PFRON Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPS w Łodzi rozdysponował już także w tym roku niemal 1,1 mln zł na likwidację barier architektonicznych, czyli utrudnień w budynku, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom z niepełnosprawnościami swobodne przemieszczanie się. Z tej formy wsparcia skorzystało 89 łodzian. Prawie 2 mln 850 tys. zł rozdzielono z kolei na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, z czego skorzystało dokładnie 1.755 osób.

Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości blisko 30 tys. zł trafiło poza tym w tym roku do dwóch podmiotów działających i pomagających na co dzień osobom z niepełnosprawnościami. Są to: Uczniowski Klub Sportowy „Skok” przy Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 przy al. Pierwszej Dywizji na Bałutach oraz Movimento Łódzkie Centrum Rehabilitacji przy ul. Żeligowskiego.

Zobacz również:

 -  fot. UMŁ

Różowe skrzyneczki w placówkach łódzkiego MOPS

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

W 21 placówkach znajdujących się w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi pojawią... więcej

 -  fot. UMŁ

Autobus dla bezdomnych i potrzebujących wyrusza w coroczną trasę

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Punktualnie o godz. 21 spod Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Nowe Sady 17 wyjedzie jutro... więcej

 -  fot. UMŁ

Seniorzy z Górnej szyją małpki dla małych pacjentów w Polsce i w Niemczech

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Do dzieci przebywających na pediatrycznych oddziałach onkologicznych w szpitalach w całej Polsce już... więcej

Tak prezentuje się wspólna kuchnia w mieszkaniu chronionym ulokowanym w kamienicy przy ul. Sienkiewicza 56. -  fot. UMŁ

Mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami w zrewitalizowanych kamienicach już z lokatorami

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Adrianna, Aleksandra, dwie Anny, Jarosław, Kalina, Krzysztof, Marta, Mikołaj, Piotr, Sebastian,... więcej

Magazyn odzieży w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7.  -  fot. UMŁ

Nie bądź obojętny i pomóż osobom w kryzysie bezdomności

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz łódzcy strażnicy miejscy ponownie... więcej

Facebook