Rodzina jest dla dzieci

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi dla Ukrainy

Mija dokładnie rok od napaści Rosji na Ukrainę. Ukraińscy uchodźcy uciekający przed wojną trafili także do Łodzi. Znaleźli tu schronienie i pomoc, której udzielili im łodzianie, a także jednostki miejskie, w tym m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.

Na różnego rodzaju pomoc finansową zarówno dla obywateli Ukrainy przybyłych do Łodzi od 24 lutego 2022 r., jak i dla mieszkańców Łodzi zapewniających wspomnianym obywatelom zakwaterowanie i wyżywienie rozdysponowano za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w całym ubiegłym roku niemal 90,3 mln zł. Z kwoty tej nieco ponad 78 mln zł trafiło do mieszkańców Łodzi oraz różnych firm i instytucji funkcjonujących w Łodzi, które zapewniały obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie (świadczenie w wysokości 40 zł za osobę/dzień), a kwota prawie 12,3 mln zł trafiło bezpośrednio do obywateli Ukrainy. W przypadku kwoty, która została wypłacona bezpośrednio obywatelom Ukrainy, wygląda to następująco w szczegółach:

 • ponad 8,5 mln zł zostało wypłacone w ramach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie; w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe (świadczenie wypłacone dla ponad 28,4 tys. obywateli Ukrainy);
 • ponad 793,5 tys. zł zostało wypłacone w ramach zasiłków stałych;
 • ponad 2,2 mln zł – zostało wypłacone w ramach zasiłków okresowych;
 • ponad 707,5 tys. zł zostało wypłacone w ramach zasiłków celowych, z których pokryto koszty wyżywienia w szkołach i przedszkolach najmłodszych obywateli Ukrainy.

 

MOPS w Łodzi udzielał obywatelom Ukrainy w 2022 r. także wsparcia pozafinansowego w postaci:

 • od 14 marca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. w czterech placówkach łódzkiego MOPS wydawano obywatelom Ukrainy odzież i obuwie (ubrania i buty pochodziły ze zbiórki tego typu rzeczy prowadzonej przez Urząd Miasta Łodzi – były przynoszone przez mieszkańców Łodzi oraz z przekazanych na rzecz UMŁ darowizn od różnych firm i instytucji).

W sumie tego rodzaju wsparcia udzielono 10.614 obywatelom Ukrainy.

 • od 14 marca 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r. pracownicy Domów Dziennego Pobytu funkcjonujących w ramach łódzkiego MOPS przygotowywali codziennie (od poniedziałku do piątku) 150 ciepłych posiłków (dokładnie – drugich obiadowych dań). Następnie były one dostarczane do miejskiego Punktu Pomocy Humanitarnej funkcjonującego tuż obok punktu, w którym obywatele Ukrainy mogą składać wniosek o numer PESEL.

W sumie przygotowano łącznie 5.100 takich ciepłych posiłków. Na zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania tych posiłków oraz na zakup opakowań dla nich wydano w sumie prawie 22 tys. zł (były to środki miejskie).

 • obywatelom Ukrainy wydawano również skierowania na paczki żywnościowe w ramach programu Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

W sumie wydano w ubiegłym roku 146 skierowań na paczki żywnościowe obejmujących w sumie 291 osób.

 • dzięki współpracy Miasta Łódź z organizacją UNICEF w placówkach łódzkiego MOPS zatrudniono 28 obywateli Ukrainy posługujących się j. polskim w sposób komunikatywny (w tym 20 osób na stanowisku pomocy administracyjnej oraz 8 osób na stanowisku asystenta rodziny). Podstawowym zadaniem wszystkich zatrudnionych obywateli Ukrainy jest wsparcie pracowników MOPS w Łodzi w codziennej obsłudze najmłodszych obywateli Ukrainy oraz ich rodziców i opiekunów, którzy przybyli do Polski legalnie od 24 lutego 2022 r. w związku z sytuacją rozgrywającą się za naszą wschodnią granicą.

Zobacz również:

Trwają zapisy na warsztat pt. "O słowach i godności"

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Fundacja "W Człowieku Widzieć Brata" zaprasza w dniu 7 czerwca na warsztat "O słowach i godności".... więcej

 - www.pexels.com

Szkolimy i pomagamy znaleźć pracę mieszkańcom obszaru rewitalizacji

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty rozwoju... więcej

 - fot. UMŁ

Pracownicy łódzkiego MOPS oraz seniorzy podczas „Majówki u Majewskiego”

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Seniorów oraz pracowników Domów Dziennego Pobytu znajdujących się w obszarze rewitalizacji (przy ul.... więcej

IX Spotkania Pokoleń w Domu Dziennego Pobytu na Stokach

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Już po raz dziewiąty w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Zbocze 2a na Stokach odbyły się Spotkania... więcej

 - fot. UMŁ

Seniorzy z Domów Dziennego Pobytu na inauguracji Senioraliów

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Warsztaty z tworzenia makram i szydełkowania połączone z prezentacją wykonywanego tymi sposobami... więcej

Facebook