Rodzina jest dla dzieci

Dodatek osłonowy w Łodzi

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy Łodzi mogą składać w następujących lokalizacjach:

 - fot. CC0
 • przy ul. Urzędniczej 45  
 • przy ul. Drewnowskiej 5 
 • w ŁCKM przy ul. Piotrkowskiej 110 
 • przy al. Politechniki 32 

 

Od 4.01 do 19.01, do Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi wpłynęło ok. 4800 wniosków o przyznanie dodatku osłonowego. Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 31.10.2022 r. Nie trzeba ich składać osobiście, można je także składać:

 

 • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: epuap.gov.pl przesyłając ww. wniosek na adres skrytki: /CSSwL/SkrytkaEPS
 • przez umieszczenie w urnie na dokumenty w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców (w ich godzinach pracy)
 • listownie na adres: Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź

 

Na dziś Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi szacuje, że wniosków wpłynie ok. 25 tys.

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 31.10.2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2.100 zł
 • wieloosobowym – 1.500 zł na osobę

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.

 

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2022 r.
 • 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.

 

Jeśli dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20 zł.

 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeśli lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zgłoszone zostało do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to dodatek osłonowy przysługuje w wyższej wysokości:

 • 500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:

 • na wnioski złożone do 31.01.2022 r. – wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31.03.2022 r., druga rata do 02.12.2022 r.
 • na wnioski złożone od 01.02.2022 r. – wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku

 

 

Zobacz również:

Mamy Dzień Mamy! Świętuj z Miejską Strefą Kultury

Wydział Kultury

Kulturalny prezent z okazji Dnia Mamy, a także wspólnie spędzony czas? Miejska Strefa Kultury... więcej

 - fot. UMŁ

Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w Śródmieściu tańczą na krzesłach, by nie dać się demencji

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Być może ruchy już nieco spowolnione, koordynacja nieco szwankuje, a zmęczenie przychodzi szybciej,... więcej

Poszukiwani wolontariusze pomagający łódzkim seniorom

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Wsparcie podczas robienia zakupów lub też pomoc w dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby (m.in.... więcej

Ważne zmiany we wnioskach składanych przez mieszkańców Łodzi pomagających obywatelom Ukrainy

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Nowy wzór wniosku, obowiązkowy numer PESEL obywatela Ukrainy oraz wydłużenie możliwego okresu... więcej

 - fot. UMŁ

Obecnie obowiązująca organizacja pracy placówek MOPS w Łodzi

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Ze względu na obecną sytuację (strajk części pracowników socjalnych od wtorku 26 kwietnia 2022 r.)... więcej

Facebook